Kollapsen av Québec Bridge

Québec er en vakker kanadisk provins, og selv om Québec er kjent for flere positive ting, er provinsen også kjent for kollapsen av Québec Bridge i 1907. Så hvorfor kollapset egentlig broa over St. Lawrence-elva? Hva var det som gikk galt?

Hvorfor bygge en bro?

Mot slutten av 1800-tallet var det et voksende behov for å kunne transportere ting rundt i Canada. Dette førte til et forslag om å bygge en bro over St. Lawrence-elva. Forslaget ble godkjent, og i 1900 begynte konstruksjonen av broa som skulle gjøre ting lettere for alle innbyggerne. Dessverre ble ikke dette tilfellet, for i 1907 sviktet broa nær land, hvilket spredte seg videre og tok livet av 75 arbeidere, mens kun 11 overlevde.

Dårlig kvalitet

Allerede fra begynnelsen av prosjektet slet man med pengeproblemer. Dette førte til at man både ønsket å få bygd broa fortere, og at man ikke kunne bruke like mye penger på materialer. Dermed gikk pengeproblemene ut over kvaliteten på både design og konstruksjonen av broa. Dette kom også tydelig fram da ulykken ble undersøkt i ettertid, for da fant man ut at hovedårsaken til broas kollaps nettopp var designet av broa. I tillegg hadde mannen som sto bak designet glemt å regne med broas egenvekt sammen med vekten av alle som skulle kjøre over broa etter de hadde målt broas lengde.

Kollapsen av Québec Bridge er en tragedie, mest av alt fordi den kunne ha vært unngått dersom man hadde tatt seg tiden som var nødvendig for å lage et godt og pålitelig design. Det er ulykker som dette som viser hvor viktig det er at slikt arbeid blir gjort nøyaktig og av fagfolk, slik at vi kan unngå slike tragedier i fremtiden.