Konstruksjon i bronsealderen

Bronsealderen var en periode som varte fra cirka 3000-1200 f.Kr. I bronsealderen tok man det et steg videre fra steinalderen, for nå kunne man lage verktøy av bedre kvalitet, som både holdt lenger og fungerte bedre. Som navnet tilsier var det nå man begynte med bruken av bronse, hvilket erstattet verktøy som tidligere ble laget av stein. Bronse var dyrt, men hadde mange fordeler stein ikke hadde, blant annet fordi man kunne fikse det dersom et bronseverktøy ble ødelagt.

Nye oppfinnelser

Tidlig i bronsealderen fant man opp et nytt verktøy, nemlig sagen. Det var også i bronsealderen man fikk hjulet, selv om det ikke ble vanlig før langt frem i tid, og man begynte å frakte stein og andre materialer ved hjelp av primitive sleder, som gjorde arbeidet enklere. Det var også nå man begynte å konstruere utkragede buer, for disse fungerte nemlig veldig bra som inngang til gravkammer.

Sammenliknet med mange andre perioder, var bronsealderen en relativt rolig epoke. Likevel var det et tydelig steg fremover for konstruksjon og teknologien å kunne benytte seg av bronse, som gjorde mye arbeid som tidligere hadde blitt utført ved bruk av stein, mye enklere.