Grunnleggende matematiske konstruksjoner

Dersom du ønsker å prøve deg på matematisk konstruksjon og komme i gang med å konstruere figurer, så er det noen vinkler du må kunne. Det finnes selvfølgelig flere teknikker, men her får du en innføring i én teknikk på tre forskjellige grunnleggende ting innenfor konstruksjon.

90°

Du trenger et linjestykke kalt AB, og så setter du passerspissen i punkt A og justerer passeren slik at passerspissen rekker til punkt B. Deretter, uten å justere radiusen, bruker du passeren til å lage et merke over og under linjen AB. Så flytter du passerspissen i punkt B og gjentar. Du har nå to kryss, og kan trekke en rett linje gjennom dem. Nå har du konstruert en 90°.

60°

Denne konstruksjonen tar også utgangspunkt i et linjestykke AB. Du setter passerspissen i punkt A og lager cirka en kvart sirkel fra linjestykke AB, slik at sirkelen krysser linja. Deretter setter du passerspissen der sirkelen krysser linja, og uten å justere radiusen lager du en strek som krysser sirkelen. Til slutt bruker du linjalen til å lage en rett linje mellom punkt A og gjennom streken, og du har nå konstruert en 60°.

Halvere vinkler

Med de to vinklene som er forklart ovenfor, kan du konstruere de fleste vinkler ved bruk av halvering. Da må du ha en vinkel som allerede er konstruert, deretter setter du passerspissen i punktet de to vinkelbeina går ut ifra, og tegner en kvart sirkel som krysser begge vinkelbein. Deretter setter du passerspissen i hvert av punktene hvor sirkelen krysser vinkelbeina, og lager et kryss på samme måte som ved konstruksjon av 90°. Så trekker du en linje fra punkt A gjennom krysset, og du har nå halvert vinkelen.

Konstruksjon er ikke så vanskelig som mange tror så lenge det grunnleggende er på plass, og med bare disse tre i bunn er du allerede langt på vei.