Trearkitektur – en del av det grønne skiftet?

Det snakkes mye om bærekraftig utvikling i disse dager, også innen byggenæringen. Miljøeffektivitet er på dagsorden, og derfor diskuteres det i stadig større grad om hvorfor vi bør benytte oss av trearkitektur i stor skala. Tre er den nye betong, er det mange som sier. Innen arkitekturpolitikken har treet fått en større rolle de siste årene, til miljøvernforkjemperes store fryd.

[IMAGE=eshH2cdT9ZuH.jpg]

Tiltak rundt om i landet

[IMAGE=c8LffZbM4mAN.jpg]

Ulike institusjoner har kastet seg på trenden, og for eksempel Bergen kommune har allerede i en årrekke benyttet seg av tre til bygging av skoler, barnehager og andre bygg. De har gått for en «grønn strategi», som har hatt som mål å minske utslippene av CO2 i kommunen. Dette innebærer miljøeffektive bygg, noe som betyr bærekraftig valg av materialer og energi.

Også i Trondheim har lignende tiltak blitt iverksatt. Der snakkes det for tiden om «Trebyen Trondheim», og visjonen om en fremtid hvor videreutvikling av treprosjekter står på dagsorden. Planen har vært å spre oppmerksomhet rundt fordelene med trebruk, og understreke at dette er et viktig ledd innen målet om bærekraftig utvikling.

Flere av landets utdanningsinstitusjoner, inkludert forskjellige arkitekthøgskoler og NTNU, er svært opptatte av tematikken, og har samarbeidet med hverandre og andre aktører om å holde konferanser for å opplyse aktører som kan trenge oppfriskning om emnet. Derfor har vi sett byggherrer, arkitekter, eiendomsutviklere, studenter, forskere, politiske rådgivere samt representanter fra både lokale og nasjonale myndigheter, dukke opp på slike konferanser.

Trebygg nå og da

Arkitektur av tre er kanskje fremtiden, men det er også fortiden. De gamle tømmerhyttene vi finner rundt om i landet er som kulturskatter å regne, og la oss heller ikke glemme stavkirkene. Disse gamle trebyggene er vel verdt sin visitt, og kan anbefales hvis du vil se trebygg fra en tid hvor vi hadde andre bekymringer enn miljøet å tenke på. Har du ikke råd til å reise dit, kan et lån fra centum hjelpe deg.

De bygningene vi lager av tre i dag er ganske annerledes fra de som ble reist i gamle dager, og det er interessant å merke seg at vi i dag – i alle fall til en viss grad – begynner å gå tilbake til gamle kunster. Neste generasjons trebygg gir de samme fordelene som gamle trebygg, og mer til. Isolasjonen i bygninger er tre er for eksempel meget god, og tre som materiale er lettere å håndtere enn en del andre materialer.

Trebygg er også enkle å vedlikeholde, og treverk har ganske høy styrke sammenlignet med vekt. Og husket vi å nevne at bygninger av tre er miljøvennlige? Dette er blant faktorene som gjør at treelementer bør tas i bruk innen bygging av både små og store bygg.