Tsjernobyl-ulykken

Tsjernobyl-ulykken, som skjedde i april 1986 i daværende Sovjetunionen, er verdenskjent som den verste kjernekraftsulykken som noen gang har funnet sted i historien. Da ble 3-4 tonn med kjernebrensel som inneholdt radioaktive stoffer slengt ut i lufta, og dette fikk konsekvenser for utrolig mange mennesker både innenfor og utenfor Sovjetunionens grenser. Så hva var det egentlig som gikk så galt i Tsjernobyl at det fikk såpass langvarige konsekvenser?

Hva skjedde?

Reaktoren var ikke egentlig i drift da ulykken fant sted, da de holdt på med det årlige vedlikeholdet av reaktoren. Reaktoren ble benyttet til å utføre en rekke eksperimenter, og de ordinære sikkerhetsrutinene ble dessverre ikke fulgt, så det er tydelig at arbeiderne på kjernekraftverket ikke var erfarne nok til å arbeide der. I løpet av et av disse eksperimentene gikk noe galt, og både reaktorens effekt og temperatur økte, hvilket førte til at reaktoren eksploderte.

Reaktoren

Ulykken skjedde i reaktor 4, som var en RBMK-reaktor. Denne ble kun bygd i Sovjetunionen, og er grafittmoderert i tillegg til å heller ikke ha noen sikkerhetsbeholder. Bruken av grafitt gjorde reaktoren vanskeligere å kontrollere, sammenliknet med dersom man brukte vann, som blant annet USA gjorde i sine reaktorer. RBMK-reaktoren fantes kun i Sovjetunionen, da den ble avvist av alle andre land på grunn av hvor ustabil den var, spesielt da den ble fyrt opp og skrudd av. Dette kommer av at den er konstruert med en positiv voidkoeffisient, som rett og slett vil si at reaktoren lett blir ustabil, og den tilfredsstiller derfor ikke dagens krav til kjernekraftsikkerhet.

Konsekvenser

En slik ulykke skjer ikke uten at det får konsekvenser. Flere arbeidere døde samme kveld som ulykken, og i løpet av de neste ukene døde 28 til av stråleforgiftning. Siden det var snakk om utslipp av store mengder radioaktiv stråling ville dette spre seg før det kom ned, og dermed måtte hele 115 000 forlate hjemmene sine og alt de eide for å komme unna den dødelige strålingen.

Det er altså tydelig at det var flere ting som gikk galt i Tsjernobyl, og man kan mistenke at det kunne ha gått annerledes dersom Sovjetunionen ikke hadde vært så isolert som de var som følge av den kalde krigen. Da er det mulig det hadde vært et strengere reglement også i Sovjetunionen, men dessverre var det ikke slik, og ulykken fant sted. Det er heller ikke én enkel årsak til hvorfor det gikk som det gikk, men heller en kombinasjon av både den risikable reaktorkonstruksjonen og uerfarne operatører av reaktoren.