Titanic – «The unsinkable ship»

Hvis det er en katastrofal konstruksjon som alle kjenner til, så er det Titanic. Det såkalte «unsinkable ship» sank nemlig 14. april 1912 på sin første og eneste reise fra Southampton til New York. Skipet sank som en følge av en stor kollisjon med et isfjell, og tok livet av over 1500 mennesker. Så hvilke ting gikk galt med konstruksjonen som bidro til at Titanic sank?

Ikke individuelt lukkede rom

Skipet var designet for å kunne holde seg flytende selv om fire av seksten vanntette rom ble overfylte. Dessverre var kollisjonen med isfjellet så hard at det laget en 90 meter lang flenge i skipets skrog, hvilket førte til at hele fem av de vanntette rommene ble fylt med vann. Senere har det vist seg at noe gikk galt i konstruksjonen her, for de vanntette rommene burde ha vært lukket individuelt, men i stedet var det åpent mellom rommene ved taket. Dette førte til at vann kunne lekke fra ett rom til et annet. Hadde rommene vært lukket individuelt, hadde kanskje ikke vannet spredt seg til fem rom slik at skipet sank.

Dårlig kvalitet på materialene

Naglene skipet ble bygd med har blitt testet i ettertid, og det har kommet fram at disse var laget av jern av svært dårlig kvalitet. Dersom disse hadde vært av bedre kvalitet, er det mulig skipet ikke hadde sunket så utrolig fort som det gjorde. Eksperter tror nemlig at det som skjedde var at de dårlige naglene spratt ut i det skipet traff isfjellet, hvilket bidro til at skipet sank mye fortere enn det ville gjort dersom kvaliteten på naglene hadde vært bedre. Dersom dette hadde vært tilfelle, hadde kanskje passasjerdampskipet Carpathia rukket frem til Titanic for å assistere. Carpathia var nemlig mer enn tre timer unna Titanic da det mottok nødanropet, men da skipet nådde fram hadde allerede Titanic sunket. Altså kunne flere liv ha blitt spart dersom skipet hadde holdt seg sammen litt lengre enn det gjorde.

For få livbåter

Ingeniørene som sto bak konstruksjonen av Titanic var ikke nødt til å sette inn nok livbåter til at det var plass til alle ombord. Dette var på grunn av et utdatert regelverk, hvilket førte til at det faktisk bare var nok livbåter til litt over halvparten av menneskene ombord dersom man benyttet alt av plass i alle livbåtene. Dette skjedde heller ikke da skipet sank.

Det er tydelig at det var mye som gikk galt i konstruksjonen av Titanic, og mange mennesker måtte bøte med livet som konsekvens. Heldigvis førte den tragiske katastrofen også med seg noe positivt, ved at man for eksempel fikk et nytt regelverk som blant annet krevde nok livbåter til å redde alle om bord.