En introduksjon til regler innenfor matematisk konstruksjon

Matematisk konstruksjon vil si å å lage figurer kun ved hjelp av passer og linjal. Bare ved hjelp av disse to hjelpemidlene, og selvfølgelig en blyant, kan man lage komplekse figurer. Dette er den mest presise måten å lage figurer for hånd, sammenliknet med å tegne dem på frihånd. Som alt annet innenfor matematikken, finnes det egne regler for geometrisk konstruksjon.

For det første kan man ikke bare lage punkter ut av det blå; et punkt må enten være gitt på forhånd, eller være der hvor allerede konstruerte figurer møtes. Bare hvis man har to punkter, er det lov å benytte linjalen til å lage en rett linje mellom disse to. Dersom man ved hjelp av passeren lager en sirkel med sentrum i punkt A, vil det finnes et punkt B et sted langs sirkelbuen.

Det finnes altså en del regler innenfor konstruksjon, som det er viktig å følge dersom man skal klare å lage figurer på rett måte. Likevel er reglene ganske enkle å huske, og stort sett ganske logiske, så når man først kommer i gang er det ikke så vanskelig å holde styr på.