Hvordan benytter bygningsarbeidere seg av matematikk?

Matematikk er ofte noe man tenker på i tilknytning til skolen, og noe som bare hører til bak skolebenken. Likevel er dette ganske langt fra sannheten, for selv om det ofte kan føles som matte kun er et skolefag, brukes det også utrolig mye blant annet innenfor bygningsarbeid. Som bygningsarbeider må man nemlig ha stålkontroll på alt av mål og vinkler, og til dette benyttes nettopp matematikk.

Målinger og likninger

Å ta mål er en av de mest sentrale matematiske operasjonene innenfor arbeidet som bygningsarbeider. Det er viktig at målene blir nøyaktige, dersom konstruksjonen skal ende opp slik man ønsker. Noen ganger er det likevel ikke nok å være god med linjalen, for enkelte ganger er det ikke like lett å bare benytte seg av den, og da kommer noe de fleste nok har irritert seg en hel rekke ganger over i løpet av skoletiden inn, nemlig likninger. De fleste har nok lurt på når skal man liksom få bruk for det ute i den virkelige verden?

Dette får man faktisk bruk for som bygningsarbeider, for dersom noe er vanskelig å måle, og man skal være helt sikker på at vinkler blir korrekte, så er likninger den beste fremgangsmåten. Nå er det selvfølgelig ikke snakk om avanserte likninger, men Pytagoras’ setning, som er en andregradslikning. Slik kan bygningsarbeider finne lengden av en side i en rettvinklet trekant, dersom han har de to andre lengdene.

Forhold og omgjøring mellom enheter

En annen viktig del av arbeidet som bygningsarbeider er omgjøring av enheter i tillegg til forhold mellom forskjellige sider. I noen tilfeller vil kanskje bygningsarbeideren ha mål i centimeter, men trenge dem i meter, og da må han vite hvordan han skal gjøre dette. Forhold er også utrolig nyttig som bygningsarbeider, for dersom han vet forholdet mellom en veggs lengde og høyde, kan han benytte dette til å finne ut hvor lang veggen må være.

Matematikk er altså utrolig viktig i arbeidet som bygningsarbeider, og er absolutt noe som er viktig ute i verden, og ikke bare på skolen.