Konstruksjon i renessansen

Renessansen er en epoke som begynte i Italia tidlig på 1400-tallet, da hovedsakelig i Firenze, en sentral by i nordlige Italia. Tidlig på 1600-tallet hadde renessansen også spredt seg til resten av Europa. Dette var en epoke hvor utrolig mye spennende skjedde innenfor konstruksjon, og dette skal vi se nærmere på nå.

Design

På denne tiden fikk man en radikal endring i hvordan konstruksjon foregikk. I renessansen gjenoppdaget man nemlig Vitruvius, som er forfatteren bak det eldste bevarte verket om arkitektur, De Architectura libri decem. Gjennom dette verket gjenoppdaget man nå klassisk gresk arkitektur, i tillegg til at Vitruvius beskrev den perfekte arkitekt. Tidligere var det samme person eller familie som stod bak både design og utførelse av et byggeprosjekt, men i følge Vitruvius og Leon Battista Alberti, burde arkitektur være et eget fagfelt med egne faglærte.

Slik ble hele konstruksjonsverdenen snudd på hodet, for nå fikk vi arkitekter med svært lite kunnskap om konstruksjon som tegnet idéen sin til en ferdig konstruksjon, og deretter ble det opp til bygningsarbeiderne å finne ut hvordan dette skulle henge sammen. Man gikk altså fra å se på et problem fra et teknisk ståsted, til å begynne med en ferdig idé, for så å finne ut hvordan det skulle fungere. Dette utfordret bygningsarbeiderne på mange måter, og førte dermed til at man bevegde seg fremover på dette feltet med stormskritt.

Avansert materialebruk

Man brukte nå mer og mer av materialer som blant annet murstein, i tillegg til jern og andre materialer. Materialene ble også brukt på mer komplekse måter enn tidligere. Man benyttet blant annet jern i klokker og tak. Det var også på denne tiden man oppdaget hvordan man kunne overføre energi for å utføre arbeid. Man lærte nå blant annet å bruke vannmøller til å sage planker.

Det er tydelig at det var utrolig mye spennende som skjedde innenfor konstruksjon i denne perioden. Konstruksjon som fagfelt ble stadig utviklet etter hvert som man lærte mer og mer om hvordan ting hang sammen, og ble utfordret til å hele tiden tenke nytt for å kunne utføre tegningene fra periodens nye arkitekter. Alt i alt er dette en periode der det skjer utrolig mye, så her er det bare å sette seg ned å lese dersom du har lyst til å lære mer om denne utrolig fascinerende perioden fylt med teknologiske fremskritt.