Hvorfor konstruksjon er en viktig del av matematikken

De fleste har nok klødd seg i hodet igjen en gang eller to, og lurt på hva som egentlig er vitsen med å lære om konstruksjon, da det ofte kan virke som om det er helt adskilt fra resten av matematikkfaget. Du lærer å konstruere trekanter og kvadrater, hva så? Når skal du noen gang få bruk for det utenfor geometrien?

Verktøy

En viktig grunn til å lære seg å konstruere figurer, er rett og slett fordi det er enda et verktøy du kan benytte senere. Kanskje får du deg en jobb innenfor konstruksjon senere, og da vil du i hvert fall få bruk for det.

Bevis og forståelse

Den aller viktigste grunnen til hvorfor matematisk konstruksjon er viktig, er at det er tilknyttet aksiomsystemet, hvilket er et logisk system som baserer seg på grunnsetninger som du videre kan trekke logiske slutninger ut ifra. Mens aksiomsystemet hjelper oss å bevise alt mulig innenfor matematikken med få antakelser, hjelper konstruksjon oss å konstruere en hvilken som helst figur svært presist med få hjelpemidler.

Matematisk konstruksjon er altså viktig både for å gi deg flere teknikker for å løse et matematisk problem, i tillegg til å forsterke din helhetlige forståelse av matematikken.