Passivhus

Det er ikke bare plusshus det ventes mer av i fremtiden. Såkalte passivhus har også begynt å gjøre furore, da disse er konstruert for å gi et lavere energibehov enn den nåværende standarden. Faktisk trenger et passivhus kun en fjerdedel av energien et ti år eldre hus gjør. Grunnen til at vi kaller det passivhus er at passive tiltak benyttes for at huset på best mulig måte skal holde på varmen.

Flere passivhus i fremtiden

Varmetapet senkes altså så mye som mulig. Dette fås til ved hjelp av superisolerte vinduer, en godt isolert bygningskropp og høyeffektiv varmegjenvinning gjennom balansert ventilasjon. I tillegg utnyttes solvarme på en meget effektiv måte ved at vinduene plasseres på en måte som lar solen skinne på dem. Med tiden vil flere og flere hus bygges etter passiv standard. Faktisk er standarden for passivhus grunnleggende for fremtidens boliger.

Passivhus er særlig aktuelt for de som skal rehabilitere eller bygge nytt. Noen synes kanskje det hele virker komplisert, men det er ikke det. De tekniske løsninger som tas i bruk til passivhus baserer seg på velkjent og svært robust teknologi, som dessuten er godt tilpasset forholdene i Norge. Standarden for norske passivhus er utarbeidet med lokale tilpasninger. Denne standarden definerer hvilke kriterier som blir gjeldende for sertifisering og dokumentasjonskrav for passivhus og andre lavenergihus.

Lønnsomt med passivhus

I lengden kan du som eier av et passivhus spare mye penger på å ha et slikt hus, selv om du må regne med en del kostnader i begynnelsen. Dersom du finner ut at du trenger litt ekstra kapital for å din egen økonomi til å gå rundt under byggingen, kan du vurdere et aldri så lite smålån. Du kan få lån på dagen hos en del aktører, og for å få det gunstigst mulige tilbudet bør du sjekke ut Nettavisens oversikt over låneformidlere og hva de tilbyr. Husk alltid å ta høyde for effektiv rente.

Verdt å huske på

Merkostnadene som vil dukke opp når du skal bygge et passivhus – sett i motsetning til vanlige boliger – utgjør om lag 1200 kroner per kvadratmeter, men i løpet av byggets levetid vil du som eier ha tjent inn igjen disse kostnadene. Dersom du heller skal rehabilitere vil merkostnadene være på rundt 1500 kroner per kvm. Det er mulig å motta rådgivning med spisskompetanse, noe som gir eier større trygghet. Privatpersoner kan ikke selv søke om hverken rådgivning eller investeringsstøtte, men kan i stedet få dette gjennom arkitekt, rådgiver eller utbygger.

Vi går en spennende fremtid i møte med energivennlige boliger, og det er godt at stadig flere kaster seg på trenden. I land som Østerrike og Tyskland har passivhus oppnådd stor suksess og utbredelse, og det er ikke mye som tilsier at vi ikke skal trives med dem her.