Konstruksjon i det gamle Egypt

Egypt er en republikk lokalisert i den nordøstlige delen av Afrika, med en befolkning på drøyt 100 millioner mennesker. Egypt er aller mest kjent for storhetstiden sin som oldtidssivilisasjon, og selv om denne perioden var over for svært lenge siden, har det gamle Egypt satt sine spor helt fram til i dag, og dette skal vi se litt nærmere på nå.

Materialer

Egypt har alltid vært et land som har skilt seg litt fra andre, og da spesielt i oldtiden. Egypt brukte ikke ordinær murstein som de fleste andre kulturer i gamle Mesopotamia, men i Egypt var det stor variasjon i hva som ble brukt i vanlige hus, og hva som ble brukt til storslåtte bygninger. I ordinære hus og bygninger benyttet de stort sett murstein laget av leire. Derimot til de store konstruksjonene, som blant annet pyramidene, benyttet de stein. Pyramidene er som oftest det folk tenker på når de tenker på Egypt, hvilket ikke er så rart med tanke på deres enorme størrelse, og det at de har overlevd så lenge.

Kheopspyramiden i Giza er den aller største av dem med sine hele 136 meter, og faktisk også en av verdens mest kjente byggverk. Opprinnelig var pyramiden 146 meter, men de øverste ti meterne er forsvunnet. Det er fortsatt ikke klar enighet om hvordan de egentlig flyttet de store steinblokkene til pyramidene, selv så lenge etter de ble bygd. Mange tror de benyttet ramper, men det er som sagt ikke klar enighet om dette.

Nye oppfinnelser

Det var mange mennesker som våget å tenke nytt i gamle Egypt, og dette resulterte i en rekke nye oppfinnelser, som førte til at konstruksjon beveget seg fremover i et høyt tempo. Egypterne fant nemlig opp en rekke konstruksjoner som vi fortsatt benytter oss av den dag i dag, som rampen, vinduet, døren, glasset, papiret og meget mye mer.

I det gamle Egypt klarte de å konstruere mange avanserte og fascinerende konstruksjoner, og selv om pyramidene nok er det egypterne er og vil fortsette å være best husket for, står de også bak en rekke andre konstruksjoner.

Primitiv teknologi

Egypterne klarte å lage utrolig avanserte konstruksjoner ved bruk av ganske primitiv teknologi, som blant annet tau og sleder for å frakte stein fra A til B. Stein ble fraktet over utrolig lange avstander, ved hjelp av mange mennesker som trakk i tauene. Det er vanskelig å tro at noe så utrolig som pyramidene, som fortsatt beundres av folk i dag, og som folk reiser i både timer og dager for å besøke, ble bygd ved hjelp av noe så simpelt som tau, sleder og muskler.

I det gamle Egypt hadde altså mange av dagens konstruksjoner sitt opphav, og konstruksjon ville nok ikke vært der det er i dag uten denne oldtidssivilisasjonen. Det gamle Egypt viste at selv med materialer som skilte seg fra resten og primitiv teknologi, så kan man utrette utrolig mye.