Plussbygg er fremtidens bygg

Etterspørselen etter attraktive tomter i byene blir bare større når befolkningen øker. For å bruke arealet mest mulig effektivt er det viktig å bruke hver kvadratmeter mest mulig effektivt. Mange av dagens nye byggeprosjekter er såkalte plussbygg. Det innebærer at bygget produserer mer ressurser enn det forbruker. Det finnes mange måter å gjøre dette på, men det handler først og fremst om valg av teknologi, arkitektur og materialer.

Trebygg for bærekraft og lavere strømforbruk

Trebygg har i mange år hatt et dårlig rykte på seg for å isolere dårlig, og dette er til en viss grad sant. Det som derimot har endret seg er behovet for oppvarming og nedkjøling, samt materialene som brukes til isolasjon. Et moderne trebygg konstruert av norsk treverk er vesentlig bedre ventilert enn et betongbygg. Dette reduserer behovet for aircondition og andre klimaanlegg.

Solceller gir overskuddsproduksjon

Det er ikke mange år siden det var helt utenkelig at et store industribygg kunne være selvforsynt med strøm ved hjelp av solcellepanel. Teknologiutviklingen har derimot sørget for at dagens solcellepanel er langt mer effektive enn før og de kan produsere mer strøm på langt mindre areal. Selv med dagens effektive solcellepaneler er det ett fundamentalt problem som må løses før vi virkelig kan dra nytte av solenergi for strømproduksjon. Solcellepanelene fungerer bare når solen skinner, men den største andelen av strømforbruk skjer på morgenen og kvelden når folk står opp eller når maten skal lages hjemme. Den mest nærliggende løsningen er å benytte seg av batterier, men teknologien har ikke kommet så langt at vi kan lagre all overskuddsenergien på en arealeffektiv måte.

Urbane vanningssystemer

Visste du at et av de største miljøproblemene i moderne byer er behandling av regnvann? Byene som ble bygget i etterkrigstiden la betong og asfalt på alle overflater og datidens dreneringssystemer var ikke designet for de nedbørsmengdene vi har i dag. Den gang var det også langt mer vanlig at byene stoppet opp på grunn av oversvømmelser i gatene.

Smarte ingeniører har derimot kommet opp med en idé som både løser problemet med regnvann og gjør byene triveligere å bo i. Løsningen er så enkelt som å utvikle flere grøntarealer med smart vannoppsamling. Naturen trenger mye vann for å vokse, og grønne områder i byene fungerer derfor som selvregulerende dreneringssystem. Med dagens teknologi kan man også anlegge disse arealene på tak og andre flater som tidligere sto ubrukt. Ved å anlegge mer vegetasjon i byene vil vi få mer produksjon av oksygen og dempe de negative effektene av forurensning.

Visste du at alléer er en svært effektiv måte å senke temperaturen i byene? Det kan faktisk senke temperaturen med så mye som 10 grader! Trærne fordamper solenergien mens asfalt og betong lagrer den.