Terminalkollapsen på Charles de Gaulle internasjonale lufthavn

Charles de Gaulle internasjonale lufthavn, oppkalt etter den kjente franske offiseren, rakk så vidt å åpne før en stor del av taket i terminal 2E kollapset i 2004. Som følge av ulykken mistet fire mennesker livet, og tre andre ble hardt skadet. Hva var det som gikk galt i konstruksjonen av terminalen?

Ved undersøkelse fant man at terminalens undergang var dens eget design. Det var nemlig en hel rekke feil med designet som ikke ble fanget opp ved konstruksjon av terminalen. For det første hadde terminaltaket altfor lite støtte. I tillegg var støttebjelkene oppunder taket altfor svake, og armeringen var plassert på helt feile steder, hvilket førte til at den var til liten hjelp. Sammenlagt var ikke dette nok til å bære taket, hvilket førte til kollapsen.

Det er tydelig at det feilet i flere ledd ved konstruksjon av denne flyplassen. Designet var i utgangspunktet fullt av feil, men disse feilene burde også ha blitt oppdaget ved selve bygningsarbeidet. Da man etter ulykken ble klar over alle problemene, fikk man etter hvert forbedret strukturen og bygd opp terminalen igjen, og den er nå åpen for alle, og helt trygg å benytte.