Naturen eller internett – den perfekte konstruksjon

Fra jord er du kommet og til jord skal du bli…De fleste tror at alt ender der, men det er feil. I prekenen sier presten at Av jord skal du atter gjenoppstå. Det kan bety at naturen i seg selv er den mest perfekte konstruksjonen. For selv om alt vi bruker for å bygge våre kreasjoner, så er det naturen som vinner til slutt.

Det er tvilsomt om vi kan kopiere naturen, men vi skal ikke se bort fra at vi får det til. Gjør det oss til guder? Det er spennende å tenke på hvor langt mennesket kan nå og i såfall hvor nærme vi vil komme svar på de store spørsmålene vi stiller oss. Hvem er vi? Hvorfor er vi? Hvor kommer vi fra og hvor skal vi? Er det it-drift som skal skape verdens nye infrastruktur?

Naturen gjenskapes hele tiden

Det er ting som fotosyntesen, vannets kretsløp og værets naturlige kaos som gjør naturen så unik. Den er avhengig av et stort mangfold, og at naturen ikke temmes for mye. Vel, det er noe vi mennesker er alt for flinke til å gjøre, nemlig temme den ved å bygge, høste og utvinne. Likevel er det bare ting som erosjon, forurensning og global oppvarming som kan endre på konstruksjonen.

Realiteter som ikke påvirker naturen

Vi er likevel i ferd med å skape en helt annen virkelighet. Vi befinner oss store deler av dagen i den, men vi kan hverken se den eller plassere den. Den digitale verden er i ferd med å opprettholde seg selv med skytjenester og interne kommunikasjons-linjer.

Internett og skybaserte tjenester er faktisk med på å bevare naturen. Penger, dokumenter, tjenester, nesten alt vi er avhengige av foregår på et åpent, globalt, universelt nettverk. Så er neste steg at selv vi mennesker går inn i den digitale menneskeskapte verden?

Naturen vil vinne

Vi er likevel overbevist om at naturen vil vinne til slutt. Men kanskje ikke uten at vi mennesker har satt et preg på den som gjør at mennesket lever videre i den, selv lenge etter at menneskene er borte fra planeten. De kan manipulere cellene, virusene og atomene til å lagre informasjonen som skal til for å gjenskape oss.

Så hvordan kan det være mulig? At det kanskje er slik at vi, mennesket, skapte oss selv i fremtiden for å regjere i en dimensjon som starter med Big Bang? Da blir spørsmålet, hva kom først, mennesket, naturen eller universet. Det skal angivelig ha startet med ingenting, impulser fra ingenting og så ekspandere i lysets fart.